Training

Training

De trainingen op het gebied van diversiteit staan in het teken van interculturele professionalisering. In essentie leert u cultuurverschillen te herkennen en er effectief mee om te gaan zonder dat u zich hoeft aan te passen aan de ander.

In de trainingen ‘Interculturele professionalisering’ wordt o.a. stilgestaan bij de invloed van uw eigen socialisatieproces op uw handelen,voelen en denken. Het kijken naar en omgaan met verschillen vraagt van u het ontwikkelen van een houding waardoor u leert te kijken vanuit een dubbel (cultureel)perspectief. Dubbel perspectief houdt in dat u zich bewust wordt van uw eigen socialisatieproces (referentiekader), het socialisatieproces van de ander (andere referentie kader) en uw houding/vaststelling ‘hoe om te gaan’ met de cultuurverschil(len).

De trainingen ‘Interculturele professionalisering’ kenmerken zich door veel interactie. Met korte theoretische inleidingen (o.a. G. Hofstede/ W.Shadid) en praktische voorbeelden wordt de deelnemers ruimte geboden ervaringen uit te wisselen.

Marady Training & Coaching verzorgt altijd maatwerk! De trainingen worden in samenwerking met de opdrachtgever op basis van de leerbehoefte van de doelgroep en het niveau van de deelnemers samengesteld. De tijdsinvestering van onze trainingen kan variëren van een dagdeel tot een meerdaagse training.

De trainingen ‘Interculturele professionalisering” van Marady Training & Coaching zijn voor professionals in de zorg geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.
Voor leraren is de training ‘Interculturele professionalisering’ van twee dagdelen geaccrediteerd en gevalideerd door Registerleraar.nl met 11 registeruren. Registerleraar is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs.

Trainingsonderdelen die aan bod komen zijn o.a.:

 • De invloed van normen en waarden op de eigen socialisatie leren herkennen
 • Tegenstellingen denkpatronen in wij- cultuur en ik-cultuur (bijv. culturele verschillen in het omgaan met gezagsverhoudingen)
 • Immigratieprocessen en oud worden in een vreemd land
 • Bewustwording van raakvlakken/overeenkomsten tussen allochtonen en autochtonen
 • Inzicht geven in het leren van een tweede taal (NT2), belemmeringen en mogelijkheden
 • Coaching in intercultureel perspectief
 • Invloeden van buitensluitingsprocessen
 • Verschillen in wijze van communiceren in schuld/schaamtecultuur
 • Sociaal-economische positie van migranten in de samenleving
 • Gespreksoefeningen met een acteur
 • Het belang van de ontwikkeling van interculturele competenties
 • Voor meer informatie neem contact met ons op en/of download de flyer van de training Interculturele professionalisering.