Partners

De kracht van Marady is het trainen, adviseren en coachen op het gebied van culturele diversiteit en loopbaan. Op een inspirerende wijze bereiken wij ontwikkeling en verbreding van kennis en inzicht bij mensen en organisaties op het vlak van diversiteit en persoonlijkheid.
Dit betekent maatwerk! Om u nog beter van dienst te kunnen zijn benaderen wij u vraag vanuit verschillende invalshoeken en hebben we, naast onze eigen expertise, een aantal ervaren en deskundige partners waar wij mee samenwerken.

In samenwerking met Taalpartners verzorgt Marady trainingen met speciale aandacht voor de combinatie van Nederlandse taal en (interculturele) communicatie, immers soms is ‘het spreken van een taal’ niet genoeg. Ook inzicht krijgen in de onzichtbare cultuurcodes helpen bij het effectief communiceren met een persoon die een geheel andere communicatiestijl hanteert.

In samenwerking met de Stichting Aanzet verzorgt Marady trainingen voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, CJG’s, directies, ouders en gemeenten trainingen op het gebied van (interculturele) communicatie.

In samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens verzorgt Marady de praktische en interactieve training over stereotypering en discriminatie “Selecteren zonder vooroordelen” voor (aankomend) HR-professionals en/of deelnemers aan werving- en selectieprocedures.