Culturele diversiteit

Culturele diversiteit is een actueel thema in onze samenleving. In de open samenleving van vandaag worden mensen meer dan vroeger geconfronteerd met cultuurverschillen. Met cultuurverschillen wordt ook bedoeld de verschillen die tussen mensen bestaan uit het zelfde land (subculturen). Het effectief omgaan met cultuurverschillen vraagt naast inzicht en kennis van mensen uit andere culturen de bereidheid tot het ontwikkelen van interculturele competenties die belangrijk zijn voor een (beroeps) houding.

In de samenleving en werkomgeving krijgen wij steeds vaker en meer te maken met (culturele) verschillen, mensen die anders denken,voelen en handelen.

Voor een betere samenwerking en omgang met andersdenkenden is het belangrijk te begrijpen welke misverstanden in de communicatie ontstaan door cultuurverschillen en hoe u functioneel/professioneel kunt omgaan met deze (culturele)verschillen.

Bewustwording van je eigen referentiekader en het referentiekader van de ander is nodig om gedrag dat ‘anders’ is te kunnen begrijpen en plaatsen. Iedereen handelt vanuit een andere achtergrond.

Om de meerwaarde van het leven en werken met verschillende culturen te kunnen ervaren geeft ons bureau met veel plezier en deskundigheid trainingen in het omgaan met culturele diversiteit.

Diversity