Advies

Door de samenstelling van de (beroeps)bevolking in Nederland krijgen organisaties meer en meer te maken met medewerkers en klanten van verschillende etnisch-culturele achtergrond.

Het effectief omgaan met cultuurverschillen vraagt naast inzicht en kennis van mensen uit andere culturen de bereidheid tot het ontwikkelen van een beleid dat er op gericht is de culturele diversiteit in de organisatie te benutten. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen, vormgeven en implementeren van instrumenten en/of beleid op het gebied van culturele diversiteit en interculturele professionalisering.

Door in te spelen en gebruik te maken van de kracht die juist diversiteit voor uw organisatie kan hebben kunt u uw positie in de markt verder ontwikkelen.