Kwaliteit

Marady Training & Coaching staat voor kwaliteit!

Kwaliteit als organisatie:
Wij zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION.
Onze trainingen Interculturele Professionaliteit voor professionals in de zorg zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.
Onze trainingen Interculturele Professionaliteit voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs zijn geaccrediteerd en gevalideerd door Registerleraar.nl, het beroepsregister voor leraren.

Om onze kwaliteit te waarborgen baseren wij ons op de gedragcode van de brancheorganisatie NRTO voor opleidingsinstituten. Deze gedragscode heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en -bewaking van onze trainingen, workshops, lezingen etc. de deskundigheid van onze docenten en de wijze waarop we met klanten communiceren. De tekst van deze gedragscode is te vinden op de website van de NRTO. De onderstaande voorwaarden gelden ten aanzien van onze trainingen, workshops, lezingen etc.  en worden gehandhaafd in de geest van deze gedragscode.

Kwaliteit in uitvoering:
Bij Marady Training & Coaching staat professionaliteit hoog in het vaandel. Om deze professionaliteit continue te kunnen waarborgen in de snel veranderende samenleving zijn wij voor ons vakgebied aangesloten bij:

Al onze trainingen, workshops e.d. worden schriftelijk geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de klant en tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

Privacyverklaring
Als onderneming is Marady Training & Coaching verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd staat verwoord in onze Privacyverklaring

Algemene voorwaarden. Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Marady Training & Coaching van toepassing. Deze voorwaarden zijn onder nummer 24339784 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Vragen of klachten. Uiteraard kunt u voor al uw vragen direct (telefonisch)contact met ons opnemen. Schriftelijke vragen zullen wij binnen twee weken beantwoorden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij u binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Mocht u als klant of deelnemer klachten hebben, dan worden die binnen ten minste vier weken behandeld. We zullen uiteraard alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er in overleg een onafhankelijke derde ingeschakeld. De uitspraak van die derde is dan bindend. Uw klacht zal door ons vanzelfsprekend altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klik hier voor onze volledige klachtenprocedure. Klachten worden door Marady Training & Coaching vastgelegd in een klachtenregister.